معرفی مؤسسه

«مؤسسه خیریه همت دانشگاه خلیج فارس» در راستای اعتلای دانش و به منظور کمک و حمایت مالی و مشاوره ای به دانشجویان مستعد کم توان مالی راه اندازی شده است.
پرداخت آنلاین

فراخوان همیاری

بخش قابل توجهی از دانشجویان شایسته دانشگاه خلیج فارس بدلیل مواجه با تنگناهای شدید مالی از تامین حداقل نیازهای تحصیلی و معیشتی خود ناتوان و همواره با مشکلات و معضلات متعددی دست به گریبان می باشند.

«مؤسسه خیریه همت دانشگاه خلیج فارس» در راستای اعتلای دانش، بستری مناسب جهت کمک و حمایت مالی و مشاوره ای به این دانشجویان فراهم نموده است.

«مؤسسه خیریه همت دانشگاه خلیج فارس» با افتخار دستان مهرورز شما همیاران گرانقدر را به گرمی می فشارد و آماده دریافت کمک و حمایت مالی همراهان عزیز خود می باشد.

خاطر نشان می سازد که کمک و حمایت مالی همیاران گرامی در زمینه کمک هزینه های" غذا"، "خرید کتاب و لوازم کمک آموزشی" و"درمان" دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد. شماره های بانکی «مؤسسه خیریه همت دانشگاه خلیج فارس» نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه خلیج فارس به شرح ذیل می باشد:


شماره حساب : ۲۶۴۲۰۷۲۴۲۳
شماره کارت : ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۱۸۱۵۲۹۵
شماره شبا :IR480180000000002642072423

همیاری و مهرورزی

حمایت های مالی، مشاوره ای

دانشجویان مستعد کم توان مالی

اعتلای دانش

اطلاعات تماس

:
بوشهر - خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس
کد پستی: ۷۵۱۶۹۱۳۸۱۷
:
۰۷۷۳۱۲۲۲۰۱۵
۰۷۷۳۳۴۴۵۱۸۷
۰۷۷۳۳۴۴۷۵۱۹
۰۹۱۷۷۷۹۶۳۱۸